ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก ภายในจังหวัดพิษณุโลก

วังจันทน์ ริเวอร์วิว

055-252555, 089-4603591

055-251555

ราคาห้องพัก 800-1200 บาท

Visit Page

โรงแรมท็อปแลนด์

055-247809

ราคาห้องพัก 1100 บาท

Visit Page

โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์

055-248333

055-248987

ราคาห้องพัก 1700-1900 บาท

Visit Page

โรงแรมอมรินทร์ลากูน

055-220999

055-220944

ราคาห้องพัก 1300-1600 บาท

Visit Page

โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์

055-211288

055-211289

ราคาห้องพัก - บาท

Visit Page

โรงแรมรัตนาวิว

055-221999

055-211888

ราคาห้องพัก 790-890 บาท

Visit Page

โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค

055-220111

055-220851

ราคาห้องพัก 1200-1500 บาท

Visit Page

โรงแรมหรรษนันท์

055-320600, 055-360606-9

055-220449

ราคาห้องพัก 800-900 บาท

Visit Page

จัสมิน รีสอร์ท

055-216443, 055-216883

ราคาห้องพัก 500 บาท

โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์

055-320839, 055-320849

055-320849

ราคาห้องพัก 500 บาท

Visit Page

โรงแรมดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว

055-242242

055-251251

ราคาห้องพัก 1200 บาท

Visit Page

โรงแรมเดอะพาร์ค

055-252955-7

ราคาห้องพัก 1400 บาท

Visit Page

โรงแรมไอยรา แกรนด์พาเลซ

055-909999

ราคาห้องพัก 1200-1800 บาท

Visit Page

โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ

055-214677

055-259846

ราคาห้องพัก 3000 บาท

Visit Page

โรงแรมอโณทัย

055-305011

055-305002

ราคาห้องพัก 500 บาท